ORAZ - Ośrodek Rozwoju Aktywności Zawodowej

W maju 2008 roku wznowiliśmy działanie Ośrodka Rozwoju Aktywności Zawodowej.
W Ośrodku są gromadzone i upowszechniane informacje na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych o różnych rodzajach niepełnosprawności oraz prowadzone jest poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie usługi są bezpłatne.
Ośrodek czynny: poniedziałek- piątek 9.00–15.00

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.