czasnaprace

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Poddziałanie 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Cel projektu: Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

Realizacja:

Partner Wiodący: Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Budzimy Nadzieje

Partner: Fundacja RAZEM

Okres realizacji:              04.05.2017 - 30.04.2018

Termin rekrutacji:          18.05.2017 – 30.06.2017

Nr projektu:                                      RPLD.9.1.1-3.0035/16

Wartość projektu:                          440 040,00 zł

Wartość dofinansowania:           418 038,00 zł

 

Uczestnicy:

Osoby, które łącznie spełniają poniższe kryteria:

 1. Osoby w wieku 18-64 lata, niepracujące;
 2. Zamieszkują na obszarze pow. Opoczyńskiego gm. Drzewica lub Opoczno;
 3. Kwalifikują się do objęciawsparciem spełniając co najmniej jedną z przesłanek:
 • korzystają z pomocy ośrodka pomocy społecznej
 • niepełnosprawność
 • korzystają z PO PŻ

Projekt nie obejmuje wsparciem osób bezrobotnych zakwalifikowanych przez PUP do I i II profilu pomocy m.in. ze względu na wsparcie aktywizacyjne otrzymywane w urzędzie pracy.

 

Działania:

W ramach projektu oferujemy:

 1. Trening kompetencji społecznych i psychospołecznych;
 2. Doradztwo zawodowe;
 3. Doradztwo prawne;
 4. Szkolenia i kursy zawodowe(płatne stypendium szkoleniowe);
 5. Płatne staże zawodowe przez okres 4 miesięcy.

 

Biuro projektu:

Stowarzyszenie Budzimy Nadzieje - Drzewica, ul. Słowackiego 4, 26-340

Harmonogram działań - wrzesień 2017

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin uczestnictwa

Oświadczenie – dane osobowe

Oświadczenie o kwalifikowalności

Dokumenty prosimy dostarczyć do biura projektu lub mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.