Szukaj w serwisie

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedź nas na Facebooku

Logowanie

Statut

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000225915

Fundacja RAZEM od 2008 jest wpisana do Rejestru instytucji Szkoleniowych

Cele Fundacji:

 • niesienie pomocy osobom lub podmiotom potrzebującym wsparcia w jakiejkolwiek sferze aktywności społecznej, zawodowej lub rodzinnej, w szczególności osobom bezrobotnym lub zagrożonym utratą pracy oraz osobom niepełnosprawnym,
 • prowadzenie i wspieranie działalności w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, w tym tworzenie miejsc pracy,
 • działania na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz promocja równego dostępu do rynku pracy,
 • prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz rozwoju oświaty, kultury, w tym m.in. ochrony zabytków, sportu, wychowania, nauki i ochrony środowiska,
 • prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz ochrony zdrowia i opieki społecznej,
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży.

Pracodawco, przyjmij stażystę!

pracodawco

Szukasz szkoleń?

szkolenia

Zrealizowane projekty

 • Fundacja RAZEM
 • Fundacja RAZEM
 • Fundacja RAZEM
 • Fundacja RAZEM
 • Fundacja RAZEM
 • Fundacja RAZEM
 • Fundacja RAZEM
 • Fundacja RAZEM