logotypy fundacja

Data aktualizacji: 11.10.2021

 

Fundacja RAZEM realizuje projekt:

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy z powiatów nowosądeckiego i limanowskiego

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

 

 

O projekcie

NR PROJEKTU: RPMP.08.02.00-12-0222/20

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2020-10-01 do 2021-12-31

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 441 297,90  PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 375 103,21 PLN

 

Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy kobiety! 

 

Cel projektu

Celem jest zwiększenie aktywności zawodowej wśród 21K i 9M niepracujących w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących/uczących się w powiatach nowosądeckim i limanowskim woj. małopolskiego w okresie 01.10.2020-31.12.2021 prowadzące do podjęcia przez nich zatrudnienia.

 

Grupa docelowa:

Osoby spełniające łącznie n/w kryteria:

 • niepracujący w wieku powyżej 30 lat,
 • zamieszkujący powiat limanowski lub nowosądecki w woj. małopolskim
 • należący do jednej z grup: kobiety, osoby 50+, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby z niskimi kwalifikacjami

 

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

- Opracowanie Indywidualnych Planów Działania

- Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

- Pośrednictwo pracy

- Szkolenia zawodowe

- Staże zawodowe

- Wsparcie wspomagające dla osób niepełnosprawnych

 

Biuro projektu:

ul. 1 Maja 5 lok. 0

33-300 Nowy Sącz

 

Do pobrania:

Dla osób słabowidzących

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Wyniki rekrutacji

 

Zapewniamy dostosowanie projektu do osób z niepełnosprawnościami, m.in:

 • Biuro projektu na parterze
 • Parking dla osób niepełnosprawnych
 • Szerokie korytarze
 • Toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 • Kontakt z kandydatami i uczestnikami za pomocą różnych kanałów- osobisty, telefoniczny, poczta, mail
 • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia (w tym transportem specjalistycznym)
 • Trener zatrudnienia wspieranego
 • Język prosty, przejrzysty
 • Strona internetowa zgodna z wytycznymi WCAG 2.0
 • Możliwość pomocy tłumacza migowego
 • Komunikaty niewerbalne wspierające percepcję mowy z ruchu warg
 • Możliwość udziału w zajęciach z psem towarzyszącym