un1 1

Data aktualizacji: 06.08.2018

Fundacja RAZEM realizuje projekt: GRUNT TO PODSTAWA

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

Rozeznanie rynku: zad.5 – Pośrednictwo pracy