un1 1

Data aktualizacji: 15.05.2019

Fundacja RAZEM realizuje projekt: GRUNT TO PODSTAWA

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

Rozeznanie rynku: zad.4 Szkolenie – rozeznanie nr 7: Pracownik obsługi klienta