un1 1

Data aktualizacji: 19.11.2018

Fundacja RAZEM realizuje projekt: GRUNT TO PODSTAWA

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

Rozeznanie rynku: zad.4 Szkolenie – rozeznanie nr 4: przeprowadzenie procesu certyfikacji kwalifikacji zawodowych w zakresie umiejętności komputerowych w systemie ECDL