Please update your Flash Player to view content.

Szukaj w serwisie

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedź nas na Facebooku

Logowanie

STOP wykluczeniu TAK zatrudnieniu

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

O projekcie

NR PROJEKTU: RPDS.09.01.01-IP.02-02-205/16

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-10-2017r. do 31-03-2019r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 669 064,50 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 602 158,00 PLN

Cel projektu:

Głównym celem projektu „STOP wykluczeniu TAK zatrudnieniu” jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z obszaru powiatów: milickiego, trzebnickiego, oleśnickiego, strzelińskiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego i kłodzkiego poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.

Grupa docelowa:

30 os. (10 mężczyzn i 20 kobiet) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej w wieku 30-64 lata, niepracujące i zamieszkujące wyżej wymienione powiaty. 100% stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

 1. Doradztwo i poradnictwo zawodowe ( w tym utworzenie i aktualizacja IPD), pośrednictwo pracy, indywidualne poradnictwo psychologiczne.
 2. Warsztat umiejętności społecznych.
 3. Szkolenia i kursy zawodowe.
 4. Staże zawodowe.

 

print logo

Pracodawco, przyjmij stażystę!

pracodawco

Szukasz szkoleń?

szkolenia

Zrealizowane projekty

 • Fundacja RAZEM
 • Fundacja RAZEM
 • Fundacja RAZEM
 • Fundacja RAZEM
 • Fundacja RAZEM
 • Fundacja RAZEM
 • Fundacja RAZEM
 • Fundacja RAZEM